บริษัท แอบโซลูท ไอที เซอร์วิส จำกัด

     บริษัท แอบโซลูท ไอที เซอร์วิส เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค   

อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ต่างๆ และโปรแกรมต่างๆ ที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะให้

ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด มั่นใจในสินค้า และบริการต่างๆ ที่เรามี  ซึ่งเราพร้อมที่จะให้

คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการทำงาน จนมีคุณภาพของการให้บริการ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มลูกค้า

     จากจุดเริ่มต้น บริษัท แอบโซลูท ไอที เซอร์วิส จำกัด ได้ทำการก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจ

ด้านคอมพิวเตอร์ และบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกบริการด้านไอที

ได้มุ่งมั่นสรรหาผลิตภัณฑ์  และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ลูกค้าควบคู่ไปกับการให้บริการที่ดี

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  

     บริษัทได้ให้บริการ ดังนี้

1. จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ระบบเน็ตเวิร์คอุปกรณ์ต่อพ่วง และโปรแกรมต่างๆ

2. บริการออกแบบและติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมระบบกลอนประตูแม่เหล็ก

3. บริการออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค LAN, Fiber Optic, Wifi Hotspot, Wifi Point to Point

4. บริการออกแบบและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV, IP Camera

5. บริการไอที ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค เซิร์ฟเวอร์

6. บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จอภาพมอนิเตอร์ 

7. บริการให้เช่าเครื่องลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์ พร้อมการดูแล และสำรองข้อมูล