บริการ ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขปัญหา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบประตูแม่เหล็ก

 

 เรามีบริการ ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขปัญหางานทุกอาการเสีย

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

- ระบบควบคุมประตูแม่เหล็ก